skip to Main Content

Schoolgids

In onze schoolgids kunt u lezen hoe het onderwijs in onze school plaatsvindt. Welke zorg wij besteden aan de leerlingen. Welk pedagogisch en didactisch klimaat we nastreven. Verder staan de belangrijkste regels over de gang van zaken vermeld.

We vertellen wat u, als ouders, mag verwachten van de school en waarop u ons aan kunt spreken. Daarnaast staat in deze gids wat wij, als school, van u verwachten. Heeft u hierover vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet en zoek contact met ons.

Schoolkalender

Dit jaar is het jaarthema: ‘Op reis naar het beloofde land’. Wij zijn samen op reis aan de hand van onze hemelse Vader. Wij zijn op weg naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dit past prachtig bij ons schoolmotto: ‘God zorgt voor ons, daarom zorgen wij voor elkaar’. Op reis zorgt God voor ons. Daarom zorgen wij onderweg voor elkaar. Elke maand bekijken we de reis van het volk Israël door de woestijn en leren we daaruit over onze reis met God.

Ook hebben we allerlei activiteiten dit schooljaar. Deze zijn allemaal onder voorbehoud. Wij maken plannen, maar we weten niet of het kan doorgaan, vanwege de ontwikkelingen rond corona. Dus is onze jaarkalender meer dan ooit D.V..  Zo de Here het wil en wij leven, zullen onze plannen doorgaan.
De kalender is hier te downloaden.

MR

De Medezeggenschapsraad van Basisschool Het Baken vertegenwoordigt de leerlingen, ouders en leerkrachten en behartigt hun belangen. In opdracht van het bevoegd gezag geeft de MR gevraagd en ongevraagd advies. Centraal staat daarbij het bewaken van de Christelijke identiteit en het bijdragen aan de kwaliteit van onze school. Hieronder vindt u belangrijke informatie vanuit de MR.

Regelement MR

Folder MR

Huishoudelijk reglement

Back To Top