skip to Main Content

Schoolgids

In onze schoolgids kunt u lezen hoe het onderwijs in onze school plaatsvindt. Welke zorg wij besteden aan de leerlingen. Welk pedagogisch en didactisch klimaat we nastreven. Verder staan de belangrijkste regels over de gang van zaken vermeld.

We vertellen wat u, als ouders, mag verwachten van de school en waarop u ons aan kunt spreken. Daarnaast staat in deze gids wat wij, als school, van u verwachten. Heeft u hierover vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet en zoek contact met ons.

Schoolactiviteiten

Onze jaarkalender met overige schoolactiviteiten staat sinds september 2023 op Parro, de schoolapp.

MR

De Medezeggenschapsraad van Basisschool Het Baken vertegenwoordigt de leerlingen, ouders en leerkrachten en behartigt hun belangen. In opdracht van het bevoegd gezag geeft de MR gevraagd en ongevraagd advies. Centraal staat daarbij het bewaken van de Christelijke identiteit en het bijdragen aan de kwaliteit van onze school. Hieronder vindt u belangrijke informatie vanuit de MR.

Regelement MR

Folder MR

Huishoudelijk reglement

Back To Top