skip to Main Content

Schoolgids

In onze schoolgids kunt u lezen hoe het onderwijs in onze school plaatsvindt. Welke zorg wij besteden aan de leerlingen. Welk pedagogisch en didactisch klimaat we nastreven. Verder staan de belangrijkste regels over de gang van zaken vermeld.

We vertellen wat u, als ouders, mag verwachten van de school en waarop u ons aan kunt spreken. Daarnaast staat in deze gids wat wij, als school, van u verwachten. Heeft u hierover vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet en zoek contact met ons.

Schoolkalender

Dit jaar is het schoolthema: ‘Prachtig!? Mooi door God gemaakt’. We nemen de kinderen mee naar hoe prachtig alles is gemaakt en hoe we daar verantwoord mee om kunnen gaan. In dit kader willen we zelf voorbeeld zijn en hebben we de jaarkalender nu digitaal.  De kalender is hier te downloaden.

Schoolondersteuningsprofiel

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) leest u hoe de basis- en extra ondersteuning bij ons op school en binnen het samenwerkingsverband vorm krijgt. U leest er welke kinderen wij op onze school voldoende kunnen ondersteunen en waar de grenzen van die ondersteuning liggen. U kunt hier het ondersteuningsprofiel downloaden.

Back To Top