skip to Main Content

Schoolgids

In onze schoolgids kunt u lezen hoe het onderwijs in onze school plaatsvindt. Welke zorg wij besteden aan de leerlingen. Welk pedagogisch en didactisch klimaat we nastreven. Verder staan de belangrijkste regels over de gang van zaken vermeld.

We vertellen wat u, als ouders, mag verwachten van de school en waarop u ons aan kunt spreken. Daarnaast staat in deze gids wat wij, als school, van u verwachten. Heeft u hierover vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet en zoek contact met ons.

Schoolkalender

Dit jaar is het schoolthema: ‘Omzien naar elkaar’ Met als ondertitel ‘Je bent niet alleen’. Dit past mooi bij ons schoolmotto: ‘God zorgt voor ons, daarom zorgen wij voor elkaar’. Met maandthema’s als vriendschap, aandacht, delen, dankbaarheid en liefhebben, nemen we de kinderen mee. Vanuit bijbels perspectief leren we hen omgaan met de ander.

Ook hebben we allerlei activiteiten dit schooljaar. Deze zijn allemaal onder voorbehoud. Wij maken plannen, maar we weten niet of dit kan doorgaan, vanwege de ontwikkelingen rond corona. Dus is onze jaarkalender meer dan ooit D.V..  Zo de Here het wil en wij leven, zullen onze plannen doorgaan.
De kalender is hier te downloaden.

Schoolondersteuningsprofiel

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) leest u hoe de basis- en extra ondersteuning bij ons op school en binnen het samenwerkingsverband vorm krijgt. U leest er welke kinderen wij op onze school voldoende kunnen ondersteunen en waar de grenzen van die ondersteuning liggen. U kunt hier het ondersteuningsprofiel downloaden.

Back To Top