skip to Main Content

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school. Wij zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Elk is op het eigen terrein specialist en we hebben elkaar nodig om het beste uit kinderen te halen. Daarom willen we graag met elkaar samenwerken.

Daarnaast willen we ook graag dat de ouders betrokken zijn bij de school als geheel. Dat kan op vele manieren: denk aan het meevieren van de maandvieringen, hulp bij activiteiten of het meedenken over het beleid van de school. De hulp van ouders wordt door het team erg gewaardeerd!

Afdelingsraad

NoorderBasis is een vereniging met leden, die ingedeeld is in afdelingen rond iedere school. Elke school kent een deelraad, die bestaat uit ouders. De deelraad staat in nauw contact met de ouders van de school en vertegenwoordigt de inbreng van ouders binnen de vereniging en stemt namens de ouders op de vergaderingen.

De namen van de leden van de deelraad vindt u in de schoolkalender. U kunt contact opnemen via het mailadres: deelraad.baken@noorderbasis.nl

Medezeggenschapsraad

De school heeft ook een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit enkele ouders en enkele personeelsleden. De MR heeft als taak om advies of instemming te geven bij belangrijke beleidsvoornemens.

De namen van de leden van de MR-leden vindt u in de Informatiegids. U kunt contact opnemen via het mailadres: 

Back To Top