skip to Main Content

Positief onderwijs

We willen werken vanuit Gods liefde en hebben daarom bewust gekozen voor de positieve benadering van Positive Behavior Support. Het motto van onze school is: God zorgt voor ons, daarom zorgen wij voor elkaar.

Hieronder hangen voor ons drie kernwaarden:
1. liefde & respect, omdat we de liefde van Christus naar elkaar willen uitstralen.
2. veilig & verantwoordelijk, zodat elk kind een veilige plek heeft en keuzes kan maken.
3. groei & plezier, omdat Gods kinderen mogen groeien en genieten bij ons op school.

ons onderwijs

Positive Behavior Support (PBS)

Vanuit ons motto en de kernwaarden maken we de kinderen duidelijk wat goed gedrag is. We leren actief aan wat we willen zien en horen en waarderen het.   Daarnaast reageren we allemaal op dezelfde manier bij ongewenst gedrag en hebben we afspraken over consequenties. Dat schept duidelijkheid en rust voor iedereen.

Vanuit een respectvolle omgang met elkaar hebben we ook aandacht voor het zelfbeeld van de kinderen. Wie ben je, wat wil je en wat zijn jouw grenzen? We leren kinderen actief aan om hun eigen grenzen aan te geven, elkaar te steunen in het aangeven van grenzen en elkaars grenzen te respecteren. Hiermee hebben we een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. Hierin betrekken we graag ouders, zodat we een gezamenlijke aanpak hebben.

Ontwerp_Futura (1)

In ontwikkeling

Wij willen samen genieten van goed onderwijs! Daarom blijven wij ons onderwijs steeds verder ontwikkelen. We stemmen onze instructies af op de nieuwste inzichten en zien samenwerken en verantwoordelijkheid als belangrijke vaardigheden. We gebruiken coöperatieve werkvormen en samenwerkingsopdrachten en geven kinderen verantwoordelijkheid en ruimte om zelf taken op te pakken en keuzes te maken. Digitale middelen gebruiken we hierbij volop. U kunt denken aan de iPad, de computer en de 3D printer.

Omdat thema’s zorgen voor betrokkenheid bij kinderen, werken we in de onderbouw met thema’s. Ook hebben we jaarlijks allerlei extra activiteiten waar kinderen plezier aan beleven. U kunt denken aan: crearondes, projectweken, een sportdag, de grote rekendag, voorleesdagen, de kinderboekenweek, acties voor goede doelen en eigen presentaties bij de weekopeningen.

U ziet het, onze school bruist!

Back To Top