TSO & BSO

Onze school heeft een continurooster, dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school eten. Toezicht wordt gehouden door een vaste groep geschoolde ouders.

De kleuters eten op maandag en donderdag op school.
Groep 3 en 4 eet op maandag dinsdag en donderdag op school.
Groep 5 t/m 8 eet op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school.

We vragen voor deze tussenschoolse opvang een kleine bijdrage:
voor groep 1 en 2 is dit € 20,- per jaar, voor groep 3 en 4 is dit €30,- per jaar, en voor groep 5 t/m 8 is dit € 40,- per jaar.
Heeft u 3 of meer kinderen op school, dan betaalt u minder.

Voor naschoolse opvang heeft onze school een samenwerkingscontract met Catalpa. U bent natuurlijk vrij uw eigen opvang te kiezen, maar Catalpa brengt de kinderen voor schooltijd bij ons op school en haalt ze na schooltijd weer op.

Voor het halen en brengen van de kinderen uit Appingedam maken de ouders vaak afspraken onderling. Hierdoor kunnen de kinderen vaak met elkaar meerijden en hoeft u als ouder niet iedere dag te rijden.