Organisatie

Op het Baken werken we voor het derde jaar aan PBS.  Dit staat voor Bositieve Behaviour Support.  Dit is een positieve aanpak, gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt.  Op het Baken hebben we gekozen voor de kernwaarden:

  1. Liefde en Respect
  2. Veilig en Verantwoordelijk
  3. Groei en Plezier

Deze kernwaarden hangen onder het motto van de school:  God zorgt voor ons, daarom zorgen wij voor elkaar.

Het gedrag dat past bij deze waarden, leren we actief aan en waarderen we positief. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.   De instructies zijn klassikaal en stemmen we steeds af op de nieuwste inzichten.  Voor kinderen die meer aankunnen, hebben we extra materialen ter verdieping en verbreding.  Aan kinderen die moeite hebben met de lesstof bieden we tijdig extra ondersteuning. Indien nodig, werken kinderen op een eigen leerlijn en kunnen ze op eigen tempo door de stof.

Onze school werkt met kleinere combinatiegroepen. Daardoor is er veel aandacht voor de kinderen en hebben we veel mogelijkheden voor ondersteuning en afstemming.
Voor het schooljaar 2015/2016 hebben we de volgende groepen;
Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 8

Schooltijden:

Maandag: 8:30-12:00 12:45-14:45
Dinsdag: 8:30-12:00 12:45-14:45
Woensdag: 8:30-12:15
Donderdag: 8:30-12:00 12:45-14:45
Vrijdag: 8:30-12:00 12:45-14:45
De kleuters zijn op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag vrij. Groep 3 en 4 zijn ook op de vrijdagmiddag vrij.

Wij werken met een continurooster, dit betekent dat alle kinderen op school eten. Dit doen we, omdat onze leerlingen niet allemaal dicht bij de school wonen. Doordat alle kinderen op school blijven hebben we geen lange middagpauze nodig. De kinderen zijn hierdoor ’s middags wat eerder vrij.