VGPONN
Over de school
Nieuw op school

Nieuw op school

Voor ouders die geïnteresseerd zijn in het Baken hebben we informatiepakketjes klaarliggen met daarin veel informatie over de school. U kunt dat via de website aanvragen of op school ophalen.

We houden aanmeldingsgesprekken om kennis te maken met nieuwe ouders, verwachtingen door te spreken en te kijken of de school bij uw kind past. We vragen van alle ouders dat ze de ouderverklaring ondertekenen. Hierin staat wat we van elkaar verwachten als het gaat om identiteit. Dit is ons bestaansrecht als gereformeerde school. Kijkt u ook onder het kopje identiteit voor meer informatie.

het Baken Ouderverklaring

Zodra een kind 4 jaar is, mag het naar school. In overleg tussen ouders en school kijken we wat de beste 1e schooldag is. Zeker in de maand december en vlak voor de zomervakantie kan het beter zijn om na de vakantie te beginnen. Dit bepalen we in goed overleg. Kinderen die aangemeld worden, mogen max. 5 dagen (of 10 dagdelen) komen kennis maken voordat ze 4 jaar worden. Zo kunnen ze alvast de groep, de juf en de school leren kennen. We plannen tijdens een kennismakingsgesprek, nadat u een inschrijfformulier hebt ingeleverd voor uw 1e kind.

Inschrijfformulier het Baken

 

We vragen de ouders van elke nieuwe leerling om een start schoolvragenlijst in te vullen. Als de vragenlijst is ingevuld, zal de leerkracht een afspraak maken met de ouders voor een huisbezoek. Zij neemt dan een handig boekje mee, waarin veel dingen van school worden uitgelegd. Het kind kan dan al zien wat er gebeurt op school en wat het nodig heeft. Ook staan in het boekje de dagen dat het kind op school mag komen meelopen. Als er zorg om de leerling is bij de ouders of de leerkracht, dan kan de intern begeleider mee komen voor een gesprek.  Op deze manier kunnen wij vanaf de eerste schooldag rekening houden met de behoeften van onze leerlingen en ons onderwijsaanbod hierop afstemmen.  Na 6-8 weken vult de leerkracht een evaluatielijst in voor de ouders. Zo houden we elkaar op de hoogte.

Oudervragenlijst-start-schoolloopbaan

Kinderen zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig. Toch verwachten we van kinderen die voor hun 5e naar school gaan, dat ze ook komen. Een kind dat is aangemeld, kan niet meer vrijblijvend thuis blijven. In overleg kan echter van de schooltijden worden afgeweken.

Elk jaar houden we een open morgen. Soms doen we dat tegelijk met alle scholen van de VGPONN. We informeren geïnteresseerde ouders via advertenties in de kranten, posters en/of flyers en de website. Toch hoeft u niet te wachten op een open morgen om te komen kennis maken. Dit kan op afspraak het hele jaar door!

Gaat uw kind al naar school, maar gaat u verhuizen of wisselen van school? Dan zal er een aanmeldingsgesprek gevoerd worden en zal de eerdere school van uw kind de gegevens opsturen naar onze school. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij kijken hoe de ontwikkeling is en kunnen wij ons onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op uw kind.