Identiteit

Het Baken is een gereformeerde basisschool. Onze identiteit vinden wij belangrijk!  Onze schoolregel is dan ook; “God zorgt voor ons… Daarom zorgen wij voor elkaar!”

De gereformeerde identiteit is veel meer dan het vertellen van een Bijbelverhaal of het zingen van een psalm of een christelijk lied. Het bepaalt de kijk op kinderen, het doel van het onderwijs, en het doen, laten en spreken van iedere medewerker. Met ons onderwijs willen we de kinderen leren wie ze zijn, wie God voor hen is, en hoe ze als zijn geliefd kind hun plaats en verantwoordelijkheid in de wereld kunnen innemen. We willen hen leren met blijdschap en verwondering te kijken naar wat Christus voor ons gedaan heeft en ze de onvoorwaardelijke liefde van God leren ervaren. We willen hen aanmoedigen en helpen om als kind van God te leven zoals Hij dat wil, iedere dag weer. Dat doen we vanuit het besef dat wij samen met de kinderen dezelfde Vader hebben.

Van de school mag je verwachten dat de leerkracht zich vanuit de gereformeerde identiteit inspant om jouw kind iedere dag het best mogelijke onderwijs te bieden. Onderwijs dat aansluit bij de talenten die elk kind afzonderlijk gekregen heeft. Ieder kind is een parel in Gods hand. Ieder kind heeft talenten en is uniek. Dat willen we benadrukken in ons onderwijs, maar ook in de sfeer, in onze normen en waarden.

Iedere maand is er de maandopening rond een jaarthema.  Dit jaar is dat het thema: ” Ik ben..”   Een thema waar elke maand een stukje meer van Gods naam wordt ontvouwd.  We komen dan bij elkaar in “de kuil” en openen de maand. Tussendoor zijn er weekopeningen, waarin de kinderen een rol spelen.  Elke groep verzorgt ongeveer twee keer per jaar zo’n weekopening. Daarnaast zijn er christelijke vieringen, die we doen met de hele school. De ouders zijn van harte welkom bij onze openingen en worden ook bij de vieringen betrokken.

Klik hieronder op de link voor de brochure identiteit die (nieuwe) ouders krijgen, of op de link voor de ouder- en de personeelsverklaring. We vragen van u om onze identiteit te onderschrijven en tegelijk mag u ook van ons wat verwachten.

VGPONN_Brochure
VGPONN_Medewerkersverklaring
VGPONN_Ouderverklaring