VGPONN
Over de school

Over de school

Het Baken is een gereformeerde school voor bijbelgetrouw onderwijs. De school staat open voor kinderen van christelijke ouders die, net als wij, willen leven naar Gods woord en zich in hun dagelijks handelen hierdoor willen laten leiden.

Op Het Baken willen we kinderen leren dat ze uniek en waardevol zijn. Het geloof is de basis voor ons leven en in ons werken met de kinderen die aan ons worden toevertrouwd. We vinden een goede en veilige sfeer belangrijk: kinderen moeten ontspannen zijn en zich thuis voelen op school.

We willen ieder kind onderwijs geven dat past bij zijn of haar talenten en niveau. Er is ruimte en aandacht voor ieder kind. We vinden dit belangrijk omdat ieder kind zich optimaal moet kunnen ontwikkelen, daar staan we voor!  We bieden onze kinderen goede zorg en begeleiding.  We zorgen ervoor dat ons onderwijs wordt gegeven met behulp van moderne middelen, zoals nieuwe methodes, digitale schoolborden, computers en interactief materiaal.

Ons team bestaat uit betrokken en deskundige leerkrachten. We stellen hoge eisen aan het onderwijs en daarmee aan de leerkrachten. Uit onderzoek blijkt immers dat zij het verschil maken! De leerkrachten dienen op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs en laten zich ook regelmatig (intern) bijscholen.  Elk jaar nemen we onze eigen ontwikkeling onder de loep; mogelijke verbeteringen krijgen dan een plaats in ons jaarplan. Zo zijn we zowel op lange termijn als in ons dagelijks handelen planmatig bezig met de kwaliteit van ons onderwijs.

De ouders zien wij als waardevolle partners in ons onderwijs. We betrekken de ouders bij de vorderingen van hun kind(eren). Er zijn regelmatig spreekavonden en ook na schooltijd zijn de leerkrachten altijd bereid met ouders in gesprek te gaan.  We hebben betrokken ouders op Het Baken. De ouders zijn betrokken op (het leren van) hun kinderen.  Daarnaast helpen ze ons bij het organiseren van activiteiten en vieringen, maar ook voor klusjes en schoonmaakavonden staan er altijd ouders klaar! Dat zorgt voor sfeer en gezelligheid binnen de school