MR

De MR bestaat uit drie ouders en twee leerkrachten. De MR heeft advies- en instemmingsbevoegdheid in bepaalde zaken en komt meerdere keren per jaar bijeen voor afstemming en overleg. De MR is een belangrijk orgaan voor overleg voor de directeur.