VGPONN
Ouders en school

Ouders en school

Wij willen onze ouders betrekken bij ons onderwijs. Dit doen we op allerlei manieren.

Via het blad Doorgeseind dat tweewekelijks uitkomt, informeren we u over algemene schoolzaken en wordt het een en ander verteld over het reilen en zeilen in de groepen.
Doorgeseind worden op de dag van uitgifte op de website gezet. (Wilt u dat er geen foto’s op komen waarop uw kind staat, geef dat a.u.b. schriftelijk aan de school door.)

Elk jaar houden we aan het begin van het schooljaar een informatieavond voor de ouders. Daarnaast zijn er een paar keer per jaar spreekavonden.  We vinden het fijn als u niet wacht tot deze momenten om contact te hebben met school als u ergens mee zit of vragen hebt. Maak een afspraak met de leerkracht, de intern begeleider of de directeur. Zij maken graag tijd voor u. Als het iets persoonlijks is over een leerkracht verwachten we dat u de leerkracht eerst zelf aanspreekt. Zo houden we de communicatie zuiver.

De ouders worden daarnaast minimaal één keer per jaar uitgenodigd om met de directie over actuele schoolzaken te praten. Wat gaat goed, wat zou verbeterd kunnen worden. Dit doen we dit schooljaar tijdens de spreekavonden, waarvoor we per keer een gedeelte van de ouders uitnodigen.

Op een ouderavond, die minstens één keer per jaar gehouden wordt, wordt een onderwerp aan de orde gesteld dat voor alle ouders van belang is.

Daarnaast hebben we onze open morgens, vieringen en maandopeningen waarbij de ouders van harte welkom zijn.

Tenslotte hebben ouders toegang tot het ouderportaal van Parnassys, ons digitale leerlingvolgsysteem.  Hiermee willen we zo transparant mogelijk zijn in wat we doen.