VGPONN
Kwaliteit
Vertrouwens- en contactpersoon (gegevens)

Vertrouwens- en contactpersoon (gegevens)

Op onze school hebben wij een contactpersoon. Dit is iemand waar de kinderen terecht kunnen met vragen en problemen die ze niet aan de leerkracht kunnen of durven te stellen. Op school hangt in de hal een brievenbus. Kinderen kunnen hun vragen of bespreekpunten in deze brievenbus stoppen. Alleen de contactpersoon heeft een sleutel van deze brievenbus. De contactpersoon komt af en toe op school om de brievenbus te legen en om eventueel met kinderen in gesprek te gaan. Ook komt de contactpersoon ieder jaar op school om uit te leggen wat zij doet.

Daarnaast is de contactpersoon er voor de ouders. Er kunnen zich binnen de school problemen voordoen. Met ernstige klachten kunt u terecht bij de landelijke klachtencommissie. Dat kan rechtstreeks maar het kan ook via de contactpersonen van onze school.

De contactpersoon geeft de klacht door aan de groep vertrouwenspersonen die er binnen onze vereniging is. Volgt er geen oplossing dan wordt de landelijke klachtencommissie ingeschakeld. De klacht kan over allerlei zaken gaan. U kunt bijvoorbeeld denken aan pestgedrag dat niet wordt opgelost of aan een vermoeden van ongewenste intimiteiten.

We hopen natuurlijk dat dit nooit nodig is, maar het is goed dat het geregeld is. Zo zorgen we samen voor een veilige schoolomgeving, waarvoor we allemaal verantwoordelijk zijn.