VGPONN
Kwaliteit
Uitstroom naar VO

Uitstroom naar VO

Aan het einde van groep 7 geven we als school ons (voorlopige) advies mee voor het voortgezet onderwijs. Ons LVS en ons beeld van het hele kind zijn hierbij leidend.
In groep 8 wordt dit een definitief advies, tenzij er nieuwe overwegingen zijn die het nodig maken het advies aan te passen.

Ongeveer 60% van de kinderen stroomt uit naar HAVO/VWO of TTO. De rest naar het VMBO.

Een groot deel van onze kinderen gaan naar het Gomarus College in Groningen