VGPONN
Kwaliteit
Inspectie oordeel

Inspectie oordeel

definitief rapport KO d d 5 oktober 2015 Het Baken

In oktober 2015 heeft de inspectie weer een bezoek gebracht aan onze school. We zijn blij met het mooie resultaat.

Het verslag van dit bezoek kunt u hier terug vinden of lezen op de site van de onderwijsinspectie.

We zijn verder in ontwikkeling en zijn bezig met  :

  1. PBS. ( Positieve Behaviour Support)
  2. EDI ( Expliciete Directe Instructiemodel)
  3. ERWD-protocol
  4. Coöperatieve werkvormen
  5. Meer zelfstandigheid van kinderen.

We gaan de komende jaren verder met het verbeteren van het onderwijs.  We hebben de kwaliteit van ons spellingonderwijs het afgelopen jaar enorm verbeterd en ons taal- en rekenbeleidsplan herschreven.